Impost sobre begudes ensucrades


MODEL 520

El 2017 la Generalitat de Catalunya va crear nous impostos i tributs entre els quals es trobava l’IBEE, l’impost sobre begudes ensucrades envasades. Aquest impost venia a donar compliment de la recomanació de l’Organització Mundial de la Salut que, en un informe d’octubre de 2016, instava als governs a lluitar contra mals endèmics de la nostra societat com ara l’obesitat i determinats tipus de diabetis, creant noves formes impositives que gravessin el consum de les begudes ensucrades (refrescos, sucs de fruita, batuts…). Ha arribat el període del Model 520.


Què és l’IBEE?

L’IBEE té per objecte gravar el consum de begudes ensucrades envasades i és exigible a tot el territori català. És una autoliquidació on el contribuent ha d’incloure la quota en relació amb les begudes venudes i retornades durant el període de liquidació, en la data d’emissió de la factura corresponent. Ha d’incloure la quota de l’impost meritat per les begudes posades a disposició durant el període de liquidació. 

S’estableixen dos tipus de gravamen segons el contingut en sucre:

 • Les begudes amb més de 8 grams de sucre per cada 100 ml: repercutirà en 0,12 € / litre.
 • Les begudes d’entre 5 i 8 grams de sucre per cada 100 ml: repercutirà en 0,08 € / litre. 

El primer pas és saber si et cal o no fer el IBEE. Per tant:

Quines begudes estan gravades?

Estan subjectes a aquest impost:

 • Els refrescos i les sodes.
 • Les begudes de nèctar de fruites i sucs de fruites.
 • Les begudes esportives.
 • Els tes, cafès i derivats.
 • Les llets endolcides i les begudes derivades de la llet, batuts i begudes de llet amb fruit.
 • Begudes vegetals.
 • Aigües amb sabors.

Quines begudes NO estan gravades?

Com a excepció trobem:

 • Begudes elaborades a partir de sucs de fruita o verdura natural que no tinguin edulcorants calòrics afegits.

Qui està obligat a presentar-lo?

El contribuent de l’impost és la persona física o jurídica que subministra la beguda al consumidor final:

 • Comerços de venda al detall.
 • Restaurants i hotels.
 • Cinemes.
 • Titulars de màquines expenedores.
 • Etc.

Ara bé, qui ha d’ingressar l’impost a l’Agència Tributària de Catalunya no és el contribuent, sinó el “substitut del contribuent”, que serà el distribuïdor de la beguda. 

Quins models inclou l’impost?

D’una banda trobem les autoliquidacions trimestrals (model 520) que inclourà els litres subministrats per cada tipus de gravamen i la quota a ingressar corresponent.

D’altra banda trobem el resum anual (models 523, 524 i 525) que inclou un detall dels productes subministrats i la quantitat de litres de cada beguda. L’existència de 3 models de resum anual és degut a l’obligat a presentar en cada cas:

 • Model 523: El presenta el distribuïdor substitut del contribuent en referència a contribuents.
 • Model 524: El presenta el contribuent en referència a distribuïdors no substituts.
 • Model 525: El presenta el distribuïdor no substitut en referència a distribuïdors substituts del contribuent.

Quin és el termini de presentació?

Pel que fa a les autoliquidacions trimestrals:

 • De l’1 al 20 d’abril.
 • De l’1 al 20 de juliol.
 • De l’1 al 20 d’octubre.
 • De l’1 al 20 de gener.

Quant al resum anual:

 • De l’1 al 28 de febrer.

Com s’ha de presentar?

L’autoliquidació (model 520) s’ha de realitzar telemàticament a través de la funcionalitat habilitada.

 • IdCAT-Mòbil: proporcionat per l’AOC d’autenticació d’usuaris i signatura electrònica basada en l’enviament d’SMS al telèfon mòbil amb claus d’un sol ús.
 • Certificats digitals.

Onyar assessors


Sabem que fer aquest tipus de tràmits porten feina afegida, i en el cas de no ser-ne especialista, et pot representar moltes complicacions i pèrdues de temps, doncs es tracta d’una obligació fiscal feixuga amb moltes excepcions a tenir en compte. Volem que no et preocupis de res i que te’n surtis a la primera. Per tant, t’oferim:

 • Ajuda i assessorament per implementar les obligacions de declaració d’aquest impost.
 • T’ajudem a organitzar els llistats corresponents per controlar la informació a declarar en l’impost. 
 • Traspassem tota la informació als models i preparem els fitxers per la seva presentació a l’ATC.

Si ets client recurrent nostre, amb servei anual contractat, no t’has de preocupar del cost del servei: aquesta obligació formal està inclosa en la teva tarifa. Tant si ho ets com sinó, clica aquí i t’ajudem.